DVOŘÁK, Roman. Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO