NOVÁKOVÁ, Kamila. Lobbying institucí Evropské Unie [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15244. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO