PODOLNÍK, Adam. Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15252. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.
Uložit do Citace PRO