ROZKOŠNÝ, Miroslav. Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.

Uložit do Citace PRO