NOVÁK, Michal. Způsoby hlubinného založení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15266. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.

Uložit do Citace PRO