DRÁBEK, Jakub. Modelování lineárního pohonu pro potřeby návrhu řízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15268. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.

Uložit do Citace PRO