RÁHEĽ, Dušan. Řízení manipulátoru Mini-Swing [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15274. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO