VOSTŘELOVÁ, Jana. Rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Winklerová.
Uložit do Citace PRO