PLCH, Miroslav. Expertní systém NPS [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1528. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Jirsík.
Uložit do Citace PRO