INWALD, Tomáš. Tělocvična ve Šlapanicích - technologická etapa hrubá stavba [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO