MATOUŠ, Petr. Zastřešení odbavovací haly [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Václav Röder.
Uložit do Citace PRO