HEJNA, Vladimír. Rodinný dům s kanceláří [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO