TAUŠ, Vladimír. Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15302. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.
Uložit do Citace PRO