VONDRUŠ, Jiří. Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Melichar.
Uložit do Citace PRO