MATUG, Michal. Analýza formantů českých samohlásek generovaných nahlas a šeptem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vojtěch Mišun.
Uložit do Citace PRO