SOLNICKÝ, Jan. Realizace počítačové audiometrie. Online, Diplomová práce, vedoucí Vratislav Čmiel. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15312. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO