SLEZÁK, Pavel. Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Smital.
Uložit do Citace PRO