HRADILOVÁ, Iva. Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miroslav Špano.
Uložit do Citace PRO