BÍLEK, Martin. Vytápění panelového domu s alternativní přípravou TV [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.

Uložit do Citace PRO