KRČEK, Petr. Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15343. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO