BOHÁČ, Karel. Elektrické stroje - podklady pro výuku v elektronické formě [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ondřej Vítek.
Uložit do Citace PRO