MARCOLOVÁ KLÍMKOVÁ, Markéta. Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO