VETIŠKA, Vojtěch. Asynchronní dynamometr - výkonový měnič [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohumil Klíma.
Uložit do Citace PRO