TUČKOVÁ, Jana. Návrh na zlepšení vzdělávacího systému ve spol. TOS Kuřim-OS,a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO