KVAPIL, Michal. Plazmonické rezonanční antény [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Tomanec.
Uložit do Citace PRO