HOVORKOVÁ, Andrea. Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Jaroš.

Uložit do Citace PRO