KONEČNÝ, Lukáš. Studie řízení zásob ve výrobním podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO