DENKER, Lukáš. Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO