BUREŠ, Jiří. Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO