HEJL, Matěj. Bilance provozu energetického využití odpadu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15391. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.

Uložit do Citace PRO