BUDZELOVÁ, Tereza. Rodinný dům v Olbramicích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jana Krupicová.
Uložit do Citace PRO