ZAHRADNÍK, Tomáš. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avion [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1540. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO