ŠUSTR, Libor. Buzení a detekce plazmonových polaritonů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radek Kalousek.

Uložit do Citace PRO