BORTELOVÁ, Slavomíra. Návrh marketingové strategie pro firmu Italmarket Slovakia a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO