DUDA, Radek. Analýza ultratenkých vrstev metodami SIMS a TOF-LEIS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.
Uložit do Citace PRO