MALÝ, Tomáš. Návrh rekonstrukce traťového úseku Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště v km 2,9 - 6,0 [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO