TUMPACH, Jan. Modernizace traťového úseku Vladislav-Třebíč [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.

Uložit do Citace PRO