ŠMEJDÍŘOVÁ, Zuzana. Vícegenerační rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.

Uložit do Citace PRO