HYKŠOVÁ, Lenka. Přístavba tělocvičny [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dagmar Donaťáková.
Uložit do Citace PRO