KARÁSEK, Jiří. Trh bytů a jejich financování ve Zlíně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15441. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Koloman Ivanička.
Uložit do Citace PRO