VACEK, Tomáš. Zdroje elektrické energie v ČR se zaměřením na využívání biomasy [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslav Špaček.

Uložit do Citace PRO