PATOČKA, Bronislav. Technologická etapa dokončovacích prací bytového objektu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Svatava Henková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15448. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO