MIŠINGER, Lukáš. Navigační systémy ve vozidlech [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO