MAREČEK, Jakub. Problematika výběru mýta na silniční síti [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO