VOLF, Josef. Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.

Uložit do Citace PRO