NEJEDLÝ, Vladislav. Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15463. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.

Uložit do Citace PRO