HÁNOVÁ, Kristína. Využití klasických analytických technik při kontrole základních parametrů kvality vína [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15465. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO