VYDRA, Jan. Hnací ústrojí závodních vozů kategorie Grand Prix v době před II. světovou válkou [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.

Uložit do Citace PRO