AXMANOVÁ, Hana. Návrh ohýbacího nástroje pro tenkostěnné trubky z mědi [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15481. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO