VOJÁČKOVÁ, Jitka. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15494. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.

Uložit do Citace PRO